Tàrrega realitza obres d’accessibilitat en edificis municipals amb els fons Next Generation

08/01/2024

Supressió de barreres arquitectòniques i treballs de millora al Pavelló d’Esports, l'Escola de Música, el Centre d'Entitats i La Solana

L’ajuntament de Tàrrega ha iniciat un conjunt d’obres per millorar l’accessibilitat en diferents edificis municipals. Els treballs suposen una inversió total de 175.097 euros i es financen a través dels fons europeus Next Generation, que aporten un 60%, i del propi consistori, que costeja el 40% restant. En concret, els equipaments objecte de reforma són el Pavelló d’Esports, l’Escola de Música, el Centre d’Entitats i el Centre La Solana, aquest últim dedicat a fomentar la inserció laboral.

El projecte se centra en la supressió de barreres arquitectòniques i altres millores que afavoreixin l’ús de les instal·lacions per part de les persones amb discapacitat o dificultats de moviment. En aquest sentit, es preveu també la construcció de lavabos adaptats, l’ampliació de zones de pas i la instal·lació de mecanismes que permetin salvar les escales existents com és el cas de l’ascensor que es posarà en servei al Pavelló d’Esports. El lot d’obres s’ha adjudicat a l’empresa Ordenació Forestal SL amb un termini d’execució de dos mesos i mig.

L’alcaldessa, Alba Pijuan, ha destacat la voluntat del consistori “per garantir l’accessibilitat universal i eliminar tota mena de barreres que impedeixin la participació plena de la ciutadania en els equipaments públics”. Pijuan ha afegit que “aquestes ajudes dels fons europeus són cabdals perquè puguem reduir les desigualtats i oferir una atenció més accessible, comunitària i propera tot vetllant per garantir el dret a l’autonomia de les persones”.

L’execució dels treballs ha començat aquesta setmana al Pavelló Municipal d’Esports, on dos vestidors s’adaptaran com a lavabos d’ús públic a la planta baixa. Així mateix, s’hi col·locarà un ascensor que unirà la planta baixa i la planta primera aprofitant l’espai de l’ull de l’escala.

Al mateix temps, els operaris també intervenen ja a l’Escola Municipal de Música adaptant les instal·lacions a la normativa vigent d’accessibilitat. Així, els lavabos de les tres plantes redistribuiran els seus espais interiors per ser més diàfans alhora que es modernitzaran aquests serveis.

D’altra banda, aviat s’iniciaran les intervencions al Centre La Solana, on s’eliminaran barreres arquitectòniques per facilitar l’accés a l’edifici des de la via pública. Així mateix, s’habilitaran lavabos accessibles a la planta baixa i es col·locarà una plataforma elevadora inclinada en el tram d’escales exteriors de l’equipament.

Finalment s’actuarà al Centre d’Entitats, on es redistribuiran els lavabos per fer-los més accessibles. Es tracta, per tant, d’un conjunt d’obres de paleteria, lampisteria i instal·lació de mecanismes elevadors per adaptar els esmentats edificis a la normativa vigent d’accessibilitat.

Segre-Nova Tàrrega / Foto: Ajuntament de Tàrrega