El Consell Comarcal de l’Urgell aprova un pressupost consolidat per al 2024 de més de 10 milions d’euros

21/12/2023

L'ens ha adquirit el local de "La Caixa" de la Plaça Major de Tàrrega per ampliar serveis

El president ha proposat com a punt d’urgència al ple d’extraordinari l’adquisició de l’edifici de “La Caixa” a la Plaça Major de Tàrrega, per ampliar els serveis que actualment s’estan prestant en l’edifici dels carrer Agoders. 

Pel que fa a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 23024 ascendeix a  8.468.763,95 € més el pressupost d’1.843.184,88 € del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell, per tant, un pressupost total consolidat de 10.249.749,30 € 

El president del Consell Comarcal ha manifestat que el pressupost que ha augmentat un 19% vers el del 2023, es caracteritza per ser el millor pressupost possible amb els recursos disponibles i que prioritza i potencia tots els serveis que s’estan prestant als municipi i augmenta l’aportació en les partides en les que es faran polítiques planificades i que seran estratègiques per a la comarca. El pressupost ha comptat amb les votacions a favor dels grup d’ERC (Acord Municipal) i Compromís Municipal i l’abstenció del grup AMUNT.  

Com a punt d’urgència, el plenari a votat a favor d’incorporar el punt de l’adquisició de l’emblemàtic local de “La Caixa” a la plaça major de Tàrrega, per tal d’ubicar-hi serveis que actualment col·lapsen funcionalment l’edifici actual i que obliguen a buscar solucions fora de l’actual seu. Anteriorment, com a punt ordinari, s’ha votat el desistiment del contracte de l’edifici que en l’anterior legislatura es pretenia llogar per tal de traslladar-hi els esmentats serveis, atès que la inversió que requeria era molt elevada, en relació als preus de compra. 

InfoLleida