Els Centres Especials de Treball reivindiquen l’1 de maig demanant més ajudes per a la contractació de persones

01/05/2017

EL CET de l’Associació Alba va aconseguir la inserció de 80 persones amb discapacitat al mercat laboral durant el 2016

El col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual es caracteritza per una baixa ocupació al mercat laboral.  Segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística, la taxa d’activitat de les persones amb discapacitat el 2015 va ser del 36%.

Des d’Enfoc, el servei de formació i inserció de l’Associació Alba, es treballa per inserir als col·lectius amb risc d’exclusió social a l’Urgell i la Segarra, a través del Programa Incorpora de La Caixa. Durant l’any 2016, aquest servei va realitzar un total de 80 insercions laborals, 44 de les quals van ser al Centre Especial de Treball. La majoria d’aquests contractes van estar parcials, de substitucions o de curta durada, i només 14 van ser insercions a l’empresa ordinària.

Un exemple de persones inserides en empreses des del Centre Especial de Treball de l’Associació Alba són el Joan i l’Antoni.

El Centre Especial de Treball està format per diverses activitats econòmiques que donen ocupació a persones amb dificultats. Algunes d’aquestes són el servei de neteja a empreses, bugaderia, jardineria, l’obrador de galets o el restaurant El Gat.

En motiu de l’1 de maig, des del centre es reivindica les ajudes a les Unitats de Suport a l’Activitat Professional, congelades el 2011, i a la contractació de persones al centre.

Malgrat que les dades d’atur en persones amb discapacitat s’han reduït en els darrers anys, les entitats continuen treballant per promoure les clàusules socials en la contractació pública per que els centres especials de treball tinguin més possibilitats d’accedir-hi.

Francesc García